Skip til hoved indholdet
    Hjem Historien om Ærøs vedvarende energi

Historien om Ærøs vedvarende energi

Her kan du læse historien om den vedvarende energi på Ærø, gennem nedslagspunkter i historien.

Centralt for udviklingen har været græsrodsarbejdet, og samarbejdet mellem græsrødder, energiproducenter og lokalpolitikere. 

På øer er man vant til at klare sig selv, til selv at finde løsninger, og det har ikke mindst været tilfældet på Ærø. Allerede i 1980'erne valgte man at gå imod strømmen - vedvarende energi var dengang ikke en del af den etablerede energi-struktur, og der var stor skepsis i forhold til, hvorvidt det overhovedet var teknisk muligt at blive fri for de fossile brændstoffer, som belaster miljøet, og som i høj grad leveres fra ustabile regioner.

I dag står Ærø som et lysende eksempel på, at man kan gøre ting anderledes, når der er vilje til forandring, og Ærø har været med til at vise verden, at det er muligt, at slippe af med de brændstoffer, som er årsagen til de alvorlige klimaforandringer, som for nu er begyndt at slå igennem, globalt.

 

Den ærøske energi i 1980'erne

1980'erne blev startskuddet på den ærøske udvikling af vedvarende energi. Den første ærøske vindmølle blev opstillet i 1980, og flere enkeltmandsejede møller blev opstillet i årene derefter. Men arbejdet med den vedvarende energi blev også organiseret og formaliseret, og det var med til at drive udviklingen, både hvad angår strøm- og varmeproduktion.

1980

Opstilling af øens første vindmølle til elproduktion (55 kW).

1980

Opstilling af øens første vindmølle til elproduktion (55 kW).

1981

Lars Davidsen stod for en studiekreds på Ærø Folkehøjskole, hvor han var forstander. Arrangementet blev startskuddet for en række initiativer på græsrodsniveau.

Lars Davidsens bog Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000 fortæller om udviklingen, og et uddrag om Ærøs tidlige VE-hstorie kan læses online.

 

1981

Lars Davidsen stod for en studiekreds på Ærø Folkehøjskole, hvor han var forstander. Arrangementet blev startskuddet for en række initiativer på græsrodsniveau.

Lars Davidsens bog Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000 fortæller om udviklingen, og et uddrag om Ærøs tidlige VE-hstorie kan læses online.

 

1982

En 12-mands arbejdsgruppe blev etableret. Medlemmerne blev siden kendt som 'Energisterne'.

Lars Davidsen skriver i sin bog Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000 om den brogede sammensætning af nye VE-græsrødder, som skulle komme til at tegne udviklingen i de følgende år:

"Der var præst og bager, landmand og smed, højskoleforstander og møller .. , to skolelærere og en styrmand, litograf, bankmand og handelsmand."

1982

En 12-mands arbejdsgruppe blev etableret. Medlemmerne blev siden kendt som 'Energisterne'.

Lars Davidsen skriver i sin bog Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000 om den brogede sammensætning af nye VE-græsrødder, som skulle komme til at tegne udviklingen i de følgende år:

"Der var præst og bager, landmand og smed, højskoleforstander og møller .. , to skolelærere og en styrmand, litograf, bankmand og handelsmand."

1983

Oprettelse af Ærø Vindenergi. Siden blev organisationen til andelsforeningen Ærø Vind, som også står bag Ærøs nuværende seks 2MW vindmøller.

1983

Oprettelse af Ærø Vindenergi. Siden blev organisationen til andelsforeningen Ærø Vind, som også står bag Ærøs nuværende seks 2MW vindmøller.

1984

Oprettelse af Ærø Andels Energiselskab.

1984

Oprettelse af Ærø Andels Energiselskab.

1985

Ærø Vindenergi opstillede, hvad der dengang var Danmarks største vindmøllepark på elleve 55kW vindmøller. De blev opstillet på Rise Mark.

1985

Ærø Vindenergi opstillede, hvad der dengang var Danmarks største vindmøllepark på elleve 55kW vindmøller. De blev opstillet på Rise Mark.

1987

Ærøskøbing Kommune udnævnes af Landsforeningen Landsbyerne i Danmark som 'Årets Kommune', ikke mindst på grund af udviklingen af vedvarende energi. Med æren følger blandt andet et lille kvad om Ærø, for eksempel med ordene:

I Risemark møller fik vind i sejlet,
de gæve folk så, at de ej havde fejlet.
Til sønderjyder man strøm eksporterer,
det føles omtrent som en drøm eksploderer.

1987

Ærøskøbing Kommune udnævnes af Landsforeningen Landsbyerne i Danmark som 'Årets Kommune', ikke mindst på grund af udviklingen af vedvarende energi. Med æren følger blandt andet et lille kvad om Ærø, for eksempel med ordene:

I Risemark møller fik vind i sejlet,
de gæve folk så, at de ej havde fejlet.
Til sønderjyder man strøm eksporterer,
det føles omtrent som en drøm eksploderer.

1989

Etablering af kombineret kraftvarme energianlæg i Ærøskøbing på halm, varmepumpe, solfangere, vindmøller og dieselgenerator (erstatning for biogas).

1989

Etablering af kombineret kraftvarme energianlæg i Ærøskøbing på halm, varmepumpe, solfangere, vindmøller og dieselgenerator (erstatning for biogas).

Den ærøske energi i 1990'erne

I 1990'erne tog energiproduktionen fra solvarme kvantespring. Omdrejningspunktet for den udvikling var de ærøske fjernvarmeværker. Både Marstal og Ærøskøbing Fjernvarme udbyggede kontinuert deres solfangeranlæg, og i 1999 kom Rise Fjernvarme til, også baseret på solfangere. Af et par omgange var Marstal Fjernvarmes anlæg Europas største solfangeranlæg, og Ærø begyndte at tiltrække besøgende fra hele verden, som lod sig inspirere af Ærøs pionérarbejde..

1992

Ærøskøbing Energianlæg gik konkurs, ikke mindst på grund af kraftigt faldende oliepriser. Aktiverne blev solgt til Ærøskøbing Fjernvarme, som videreførte erfaringerne med at kombinere forskellige alternative varmekilder.

1992

Ærøskøbing Energianlæg gik konkurs, ikke mindst på grund af kraftigt faldende oliepriser. Aktiverne blev solgt til Ærøskøbing Fjernvarme, som videreførte erfaringerne med at kombinere forskellige alternative varmekilder.

1994

Etablering af 75 m2 solfanger testanlæg på Marstal svømmehal.

1994

Etablering af 75 m2 solfanger testanlæg på Marstal svømmehal.

1996

Etablering 8038 m2 solfangere hos Marstal Fjernvarme. Dette blev startskuddet på en udvikling, som har vist, at fjernvarme kan baseres på vedvarende kilder.

1996

Etablering 8038 m2 solfangere hos Marstal Fjernvarme. Dette blev startskuddet på en udvikling, som har vist, at fjernvarme kan baseres på vedvarende kilder.

1997

Etablering af VE-Organisation Ærø. På Ærø blev det overordnede arbejde organiseret i ”VE-Organisation Ærø”, som ledtes af de to borgmestre og som også omfattede repræsentanter for fjernvarmeværkerne, landboforeningen og andre foreninger. Kombinationen af politiske og private aktører er blevet den model, som har medvirket til Ærøs mange successer på energi-området. Denne idé lever fortsat i form af Udvalget for Bæredygtig Energi.

1997

Etablering af VE-Organisation Ærø. På Ærø blev det overordnede arbejde organiseret i ”VE-Organisation Ærø”, som ledtes af de to borgmestre og som også omfattede repræsentanter for fjernvarmeværkerne, landboforeningen og andre foreninger. Kombinationen af politiske og private aktører er blevet den model, som har medvirket til Ærøs mange successer på energi-området. Denne idé lever fortsat i form af Udvalget for Bæredygtig Energi.

1998

Etablering 2040 m2 solfangere hos Ærøskøbing Fjernvarme, senere udbygget til i alt 4900 m2.

1998

Etablering 2040 m2 solfangere hos Ærøskøbing Fjernvarme, senere udbygget til i alt 4900 m2.

1999

Etablering af Rise Fjernvarme med 3600 m2 solfangere + træpillefyr.

1999

Etablering af Rise Fjernvarme med 3600 m2 solfangere + træpillefyr.

Den ærøske energi i 2000'erne

I begyndelsen af det nye årtusind blev Ærøs udvikling for alvor anerkendt internationalt, og øen modtog en række priser for sit arbejde. Samtidig blev Ærø et populært udflugtsted for VE-entusiaster, skoleklasser og andre besøgende. Men udviklingen var kun lige begyndt - i de følgende år blev blev produktionen fra nyopstillede vindmøller forøget markant, og fjernvarmeværkerne investerede i varmelagringstanke, som udvidede sæsonen for ærøsk solvarme markant. Ved at opbevare sommerens overproduktion af solvarme, kunne fjernvarmeværkerne levere VE-varme om efteråret, også på nordiske breddegrader.

2001

Opstilling af 3 x 2 MW Vestas vindmøller på Rise mark samtidig med nedtagning af 18 mindre møller

2001

Opstilling af 3 x 2 MW Vestas vindmøller på Rise mark samtidig med nedtagning af 18 mindre møller

2002

BBC, British Broadcasting Company, besøger Ærø, for at finde ud af hvordan øen har formået at udvikle og drive den vedvarende energi fremad.

2002

BBC, British Broadcasting Company, besøger Ærø, for at finde ud af hvordan øen har formået at udvikle og drive den vedvarende energi fremad.

2003

Sunstore 2 projekt i Marstal: 10.000 m2 solfangere, 10.000 m3 damlager. Kombinationen af høj sol-energiproduktion og tilhørende damvarmelagre, gør de ærøske fjernvarmeværker i stand til at levere varme fra vedvarende energi, også når produktionen går ned i løbet efteråret.

2003

Sunstore 2 projekt i Marstal: 10.000 m2 solfangere, 10.000 m3 damlager. Kombinationen af høj sol-energiproduktion og tilhørende damvarmelagre, gør de ærøske fjernvarmeværker i stand til at levere varme fra vedvarende energi, også når produktionen går ned i løbet efteråret.

2004

Installation af halmkedel på Ærøskøbing Fjernvarme, som medfører, at værket kan producere varme fra lokalt produceret halm.

2004

Installation af halmkedel på Ærøskøbing Fjernvarme, som medfører, at værket kan producere varme fra lokalt produceret halm.

2006

Ærøs ambitioner om at fremvise sine resultater vokser, og der bliver blandt andet afholdt en VE-messe på Ærø. Ærø bliver kendt som en såkaldt 'Energi-Ø', et afgrænset 'Demonstratorium', som kan virke som forbillede for omverdenen.

2006

Ærøs ambitioner om at fremvise sine resultater vokser, og der bliver blandt andet afholdt en VE-messe på Ærø. Ærø bliver kendt som en såkaldt 'Energi-Ø', et afgrænset 'Demonstratorium', som kan virke som forbillede for omverdenen.

2007

Som en forløber for moderne erstatninger for fossilt brændstof medvirkede 'Raps-det-selv' workshoppen konvertering af 5 dieselbiler til 100% rapsolie.

2007

Som en forløber for moderne erstatninger for fossilt brændstof medvirkede 'Raps-det-selv' workshoppen konvertering af 5 dieselbiler til 100% rapsolie.

2009

Opstart af nyt vindmølleprojekt, udvidelse af solfangerareal i Marstal og Ærøskøbing.

2009

Opstart af nyt vindmølleprojekt, udvidelse af solfangerareal i Marstal og Ærøskøbing.

Den ærøske energi i 2010'erne

I 2010'erne blev indsatsen fortsat udvidet, hvad angår sol og vind. Ærø blev selvforsynende med strøm fra vindmøller på årsbasis. Desuden blev E-ferry projektet igangsat. E-ferry projektet startede med forprojektet 'Green Ferry Vision', der undersøgte potentialet og muligheden for at omstille den stærkt klimabelastende skibstrafik til elektrisk drift, ladet med strøm fra vedvarende energi-kilder. Elfærgen blev idriftsat i 2019, og nyheden om den revolutionerende færge gik verden rundt.

2010

Mellem 2010 og 2012 blev der udvidet i Marstal Fjernvarme, både hvad angår kapacitet og ny teknologi. Damvarmeanlægget Sunstore 4 blev etableret og Marstal solvarmeanlæg blev igen udvidet. Der blev desuden idriftsat en fliskedel, samt ORC og VP-enheder.

Tilslutning af Ommel til Marstal Fjernvarme.

2010

Mellem 2010 og 2012 blev der udvidet i Marstal Fjernvarme, både hvad angår kapacitet og ny teknologi. Damvarmeanlægget Sunstore 4 blev etableret og Marstal solvarmeanlæg blev igen udvidet. Der blev desuden idriftsat en fliskedel, samt ORC og VP-enheder.

Tilslutning af Ommel til Marstal Fjernvarme.

2011

Opførelsen af 3 nye vindmøller ved Vejsnæs. Der findes nu seks 2 MW vindmøller på Ærø, og de producerer årligt mere end øens samlede elforbrug. Målet i den nuværende klimaplan er, at Ærø bliver selvforsynende på månedbasis. Udsving i produktionen fra vedvarende energi gør det nædvendigt med en vis overproduktion kombineret med lagring, eller mere intelligent anvendelse af energien, når den findes.

Der udvides desuden på solcelleanlæg, og mellem 2011 og 2013 blev der etableret 245 private solcelleanlæg, samt kommunale anlæg på Arrebrohallen og Materialegården i Tranderup.

2011

Opførelsen af 3 nye vindmøller ved Vejsnæs. Der findes nu seks 2 MW vindmøller på Ærø, og de producerer årligt mere end øens samlede elforbrug. Målet i den nuværende klimaplan er, at Ærø bliver selvforsynende på månedbasis. Udsving i produktionen fra vedvarende energi gør det nædvendigt med en vis overproduktion kombineret med lagring, eller mere intelligent anvendelse af energien, når den findes.

Der udvides desuden på solcelleanlæg, og mellem 2011 og 2013 blev der etableret 245 private solcelleanlæg, samt kommunale anlæg på Arrebrohallen og Materialegården i Tranderup.

2012

Arbejdet med at anlægge solceller på kommunale bygninger fortsatte, her på toiletbygningen på Marstal Havn.

2012

Arbejdet med at anlægge solceller på kommunale bygninger fortsatte, her på toiletbygningen på Marstal Havn.

2013

Green Ferry Vision redegjorde for ideen om at omstille færgetrafikken til elektrisk drift. Green Ferry Vision dannede grundlaget for E-ferry projektet.

Arrebohallen fik solceller på taget, og Kunsthøjskolen fik jordvarme.

2013

Green Ferry Vision redegjorde for ideen om at omstille færgetrafikken til elektrisk drift. Green Ferry Vision dannede grundlaget for E-ferry projektet.

Arrebohallen fik solceller på taget, og Kunsthøjskolen fik jordvarme.

2014

I den tørlagte voldgrav på Søbygård, blev der i 2014 nedfældet 7 kilometer varmepumperør. Disse rør blev siden forbundet til en varmepumpe, og voldgraven blev fyldt. Varmen fra vandet på bunden af voldgraven bliver nu akkumuleret ved hjælp af varmepumpen, og det har overflødiggjort det gamle oliefyr.

2014

I den tørlagte voldgrav på Søbygård, blev der i 2014 nedfældet 7 kilometer varmepumperør. Disse rør blev siden forbundet til en varmepumpe, og voldgraven blev fyldt. Varmen fra vandet på bunden af voldgraven bliver nu akkumuleret ved hjælp af varmepumpen, og det har overflødiggjort det gamle oliefyr.

2015

E-ferry projektet går i gang, med støtte fra EUs Horizon 2020-program. Et krav fra EU var, at projektet medtog partnere fra flere europæiske lande.

2015

E-ferry projektet går i gang, med støtte fra EUs Horizon 2020-program. Et krav fra EU var, at projektet medtog partnere fra flere europæiske lande.

2019

E-ferry 'Ellen' blev søsat fra Søby Havn, hvor færgen har hjemme. Første tur med betalende passagerer blev sejlet i august 2019.

2019

E-ferry 'Ellen' blev søsat fra Søby Havn, hvor færgen har hjemme. Første tur med betalende passagerer blev sejlet i august 2019.

Den ærøske energi i 2020'erne

I 2022 vedtog kommunalbestyrelsen en ny klimaplan, som sætter mål for reduktion af udledning af drivhusgasser på en række områder. Herunder færgetrafikken, som er den største ærøske udleder. I 2022 blev projekt E-ferry Twins igangsat. E-ferry Twins skal erstatte de nuværende dieselfærger på den travle rute mellem Ærøskøbing og Svendborg.

2022

Klimaplanen vedtages. Klimaplanen er udført som en del af det landsdækkende DK2020-initiativ.

En arbejdsgruppe nedsættes, der har til formål at bygge to nye elfærger til Ærøskøbing-Svendborg ruten. Projektet døbes 'E-ferry Twins'.

2022

Klimaplanen vedtages. Klimaplanen er udført som en del af det landsdækkende DK2020-initiativ.

En arbejdsgruppe nedsættes, der har til formål at bygge to nye elfærger til Ærøskøbing-Svendborg ruten. Projektet døbes 'E-ferry Twins'.

2023

Kommunalbestyrelsen vedtager at sende de kommende E-ferry Twins i udbud.

2023

Kommunalbestyrelsen vedtager at sende de kommende E-ferry Twins i udbud.

Marie-Sophie Ahlefeldt
Klimakoordinator
+45 63525038
mah@aeroekommune.dk