Skip til hoved indholdet
    Hjem Klimatilpasning

Klimatilpasning

Den globale opvarmning medfører en forøget havvandstand, som lægger pres på kystområder. Men de betyder også et mere ekstremt vejr, både i form af ekstrem nedbør og ekstrem tørke. Klimatilpasning handler om, at sikre, at vi kan håndtere de forandringer, som klimaforandringerne medfører.

Mål for klimatilpasning

Ærøs kommunalbestyrelse vedtog d. 12. oktober 2022 følgende mål for klimatilpasning:

2025

• I 2025 er alle hovedinstallationer til forsyningsvirksomheder sikret mod vand, varme og tørke.
• I 2025 udføres sikring af én kritisk vejstrækning, der er udsat for underminering af havvand.
• I 2025 foreligger der en evakueringsplan for Birkholm i tilfælde af stormflod.

2025

• I 2025 er alle hovedinstallationer til forsyningsvirksomheder sikret mod vand, varme og tørke.
• I 2025 udføres sikring af én kritisk vejstrækning, der er udsat for underminering af havvand.
• I 2025 foreligger der en evakueringsplan for Birkholm i tilfælde af stormflod.

2030

• I 2030 er der i samarbejde med beboerne på Birkholm gennemført en indsats for forhøjelse af minimum et dige.
• I 2030 er der gennemført en informationsindsats, så alle borgere i Ærø Kommune ved, hvordan fast ejendom kan sikres mod oversvømmelseshændelser.

2030

• I 2030 er der i samarbejde med beboerne på Birkholm gennemført en indsats for forhøjelse af minimum et dige.
• I 2030 er der gennemført en informationsindsats, så alle borgere i Ærø Kommune ved, hvordan fast ejendom kan sikres mod oversvømmelseshændelser.

2035

• I 2035 er der udført sikring af i alt tre kritiske vejstrækninger, der er udsat for underminering af havvand.

2035

• I 2035 er der udført sikring af i alt tre kritiske vejstrækninger, der er udsat for underminering af havvand.

2050

• I perioden 2030-2050 sikres det, at havnebyggeri og nybyggeri på havnene er modstandsdygtigt overfor vand på optil 2,5 meter over nuværende vandstand (2022).
• I 2050 er der udført sikring af i alt fem kritiske vejstrækninger, der er udsat for underminering af havvand.

2050

• I perioden 2030-2050 sikres det, at havnebyggeri og nybyggeri på havnene er modstandsdygtigt overfor vand på optil 2,5 meter over nuværende vandstand (2022).
• I 2050 er der udført sikring af i alt fem kritiske vejstrækninger, der er udsat for underminering af havvand.

Tip! Sikring af boliger og anlæg påhviler som udgangspunkt ejer. Det samme gælder for bortledning af overfladevand fra ejen ejendom samt installation af højtvandslukker mv. på eget kloaksystem.

Ekstremt vejr udfordrer vores infrastruktur

Ærøboere er vant til at håndtere hårdt vejr. Generelt ligger veje og anden infrastruktur hævet over typiske stormflodsniveauer. Enkelte områder er dog særligt udsatte, og det gælder ikke mindst de omkringliggende små-øer, som for eksempel Birkholm.

Tilpasning til fremtiden

I fremtiden vil der blive brugt mere el til transport og varme, og derfor vil Ærø få brug for mere lokalt produceret strøm for at nå målet om at være selvforsynende med vedvarende energi.
I 2023 fik kommunen lavet en rapport om fremtidens elbehov. Rapporten hedder 'Notat om elektrificering og fremskrivning af Ærøs energiforbrug'.
Notat om elektrificering og fremskrivning af Ærøs energiforbrug
Rapporten konkluderer, at Ærø har brug for at fordoble produktionen fra vindmøller og tidoble produktionen fra solceller.
En fordobling af vindmølleproduktionen betyder ikke, at man nødvendigvis skal opstille 6 nye vindmøller. Man kan for eksempel udskifte de nuværende møller og erstatte dem med nogle større.

Marie-Sophie Ahlefeldt
Klimakoordinator
+45 63525038
mah@aeroekommune.dk

Webtilgængelighedserklæring