Skip til hoved indholdet
    Hjem E-ferry Twins

E-ferry Twins

 


E-FERRY TWINS: ÆRØS KOMMENDE TVILLINGE-ELFÆRGER

E-Ferry Twins er næste skud på stammen i udviklingen af ærøske elfærger. E-ferry Twins skal erstatte de aldrende tvillinge-færger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg. 

For passagererne vil de nye færger betyde, at der er mindre risiko for at møde udsolgte afgange, for færgerne bliver større end de nuværende færger på ruten. Samtidig vil passagererne opleve en forbedret sejleoplevelse med langt mindre støj og rumlen, og uden diesel-os på soldækket.

For klimaet vil de nye elfærger være en stor gevinst. Maritim dieseldrift udleder store mængder drivhusgasser, hvorimod de kommende færger vil være emissionsfri, når de oplades med strøm fra vedvarende kilder. Samtidig vil folk i lokalområdet blive langt mindre påvirket af partikeludledninger fra færgerne.

Ærø Kommunes klimamål kræver en omstilling af hele færgetrafikken, og E-ferry Twins er næste skridt på vejen til opnå målene:
- 2025: 50 % af færgerne er emissionsfri
- 2030: 75 % af færgerne er emissionsfri
- 2035: 100 % af færgerne er emissionsfri

De nye E-ferry Twins forventes at være i drift i 2027.


 

FAKTA OM E-FERRY TWINS


 

TIDSLINJE FOR E-FERRY TWINS

På denne tidslinje ses det planlagte forløb for E-ferry Twins projektet. Det forventes, at færgerne vil blive idriftsat i 2027.

2021-09

Ansøgningen til Trafikstyrelsens grønne færgepulje indsendes.

Ansøgningen resulterer i at Ærø tildeles 71,6 millioner kroner til bygning af to nye elfærger, hvilket svarer til 25 % af de forventede omkostninger.

 

2021-09

Ansøgningen til Trafikstyrelsens grønne færgepulje indsendes.

Ansøgningen resulterer i at Ærø tildeles 71,6 millioner kroner til bygning af to nye elfærger, hvilket svarer til 25 % af de forventede omkostninger.

 

2022-05

Arbejdsgruppens første møde finder sted d. 10. maj 2023.

Arbejdsgruppen består af, fra venstre, projektleder Cecilie Larsen, informationsansvarlig Halfdan Abrahamsen, færgedirektør Keld M. Møller, teknisk chef Svend Åge Korup og DPA Frank Pedersen.

2022-05

Arbejdsgruppens første møde finder sted d. 10. maj 2023.

Arbejdsgruppen består af, fra venstre, projektleder Cecilie Larsen, informationsansvarlig Halfdan Abrahamsen, færgedirektør Keld M. Møller, teknisk chef Svend Åge Korup og DPA Frank Pedersen.

2022-06

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg, borgmester Peter Hansted, og færgedirektør Keld M. Møller underskriver tilsagnserklæringen, hvor der gives tilsagn om, at man vil bygge to nye elfærger, og dermed modtage 72 millioner kroner i støtte fra statens grønne færgepulje.

2022-06

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg, borgmester Peter Hansted, og færgedirektør Keld M. Møller underskriver tilsagnserklæringen, hvor der gives tilsagn om, at man vil bygge to nye elfærger, og dermed modtage 72 millioner kroner i støtte fra statens grønne færgepulje.

2023

En række forberende undersøgelser forløber i 2023, herunder analyser og simuleringer af ruten. På den baggrund besluttes det blandt andet, at de nye E-ferry Twins skal være dobbeltendere. Det sparer tid og energi ved anløb til havnene.

2023

En række forberende undersøgelser forløber i 2023, herunder analyser og simuleringer af ruten. På den baggrund besluttes det blandt andet, at de nye E-ferry Twins skal være dobbeltendere. Det sparer tid og energi ved anløb til havnene.

2023-12

Kommunalbestyrelsen beslutter at sende E-ferry Twins i udbud. 12 ud af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for.

Se pressemeddelelsen her.

2023-12

Kommunalbestyrelsen beslutter at sende E-ferry Twins i udbud. 12 ud af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for.

Se pressemeddelelsen her.

2024-01

Der afholdes workshop for interessenter nær Ærøskøbing Havn. Det vil sige, at de handlende i umiddelbar nærhed af havnen i Ærøskøbing får indblik i, og mulighed for at kommentere tre forskellige scenarier for det kommende havneområde.

2024-01

Der afholdes workshop for interessenter nær Ærøskøbing Havn. Det vil sige, at de handlende i umiddelbar nærhed af havnen i Ærøskøbing får indblik i, og mulighed for at kommentere tre forskellige scenarier for det kommende havneområde.

2024

I løbet af 2024 vil der blandt andet blive foretaget en miljøscreening og færgernes design vil blive udarbejdet.

2024

I løbet af 2024 vil der blandt andet blive foretaget en miljøscreening og færgernes design vil blive udarbejdet.

2025

Udbudsprocessen forventes gennemført i slutningen af 2025.

2025

Udbudsprocessen forventes gennemført i slutningen af 2025.

2026

Selve byggeriet foregår mellem 2025 og 2027.

2026

Selve byggeriet foregår mellem 2025 og 2027.

2027

Overgangen til eldrift med de nye E-ferry Twins forventes at ske i 2027. De to færger bygges forskudt, så der vil være en overgangsperiode på et halvt år, hvor der sejles med både en elfærge og en dieselfærge.

2027

Overgangen til eldrift med de nye E-ferry Twins forventes at ske i 2027. De to færger bygges forskudt, så der vil være en overgangsperiode på et halvt år, hvor der sejles med både en elfærge og en dieselfærge.


 

 KOMMUNIKATIONSPLAN FOR E-FERRY TWINS

Marie-Sophie Ahlefeldt
Klimakoordinator
+45 63525038
mah@aeroekommune.dk