Skip til hoved indholdet
    Hjem E-ferry Twins E-ferry Twins - Klimaregnskab

E-ferry Twins - Klimaregnskab


E-FERRY TWINS OG KLIMAET

Skibstrafikken udleder globalt enorme mængder drivhusgasser og farlige sod-partikler. Det skyldes blandt andet, at såkaldt 'bunker fuel', altså diesel anvendt til skibstrafik, er en meget beskidt form for brændstof. Men det skyldes også, at det kræver store mængder brændstof at skubbe et stort og tungt skib igennem vandet.

Omstillingen af flytrafikken og skabstrafikken til emissionsfri drift er teknologisk og finansielt udfordrende.  Det har i mange år været svært at se en vej ud af brugen af fossile brændstoffer, da de globale energi- og transportsektorer har været tæt knyttet til brugen af fossile brændstoffer. Blandt andet derfor var det en enorm sensation, da Ærø demonstrerede emissionsfri teknologi i forbindelse med drift af en regional passager/bil-færge.

Kombinationen af lokalt produceret vedvarende energi og maritim ekspertise har skabt et fordelagtigt grundlag for eldrift på Ærø.

Batteriteknologien udvikler sig konstant i disse år, og batterier til maritim drift bliver fortsat både billigere og mere energitætte (så de kan opbevare mere energi pr. batteri). Det er ikke mindst den udvikling, der er grundlaget for omstilling til emissionsfri drift. En ligeså vigtig faktor er udbygningen af vedvarende energi. Strøm fra vedvarende kilder er emissionsfri, og så længe der er 'grøn' strøm til rådighed til ladning, så sejler en elfærge i praksis emissionsfrit. Således har kombinationen af lokalt produceret vedvarende energi og maritim ekspertise har skabt et fordelagtigt grundlag for eldrift på Ærø.

E-ferry Twins vil reducere udledningerne fra driften markant, hvis færgerne sejler med strøm fra vedvarende kilder:

  • E-ferry Twins vil årligt skåne miljøet for 7.774 t. CO2.
  • Udover CO2, vil udledningen af NOx blive reduceret med 23,90 t., og udledningen af SO2 med 4,51 t.
  • Samtidig vil nærmiljøet, herunder havnebyerne og det sydfynske øhav, opleve en markant reduktionen i udledningen af sundheds- og miljøskadelige partikler, omtrent 2,21 t. pr. år.

Beregningerne er udført af COWI, på baggrund af udledningsfaktoren for el i 2030.

Marie-Sophie Ahlefeldt
Klimakoordinator
+45 63525038
mah@aeroekommune.dk