Skip til hoved indholdet
    Hjem Transport

Transport

Transport-sektoren udleder mange drivhusgasser, og ikke mindst for ø-samfund, som er afhængige af færger, er området en stor udfordring. Men Ærø har taget kvantespring for at nedbringe udledningerne fra transporten. Ærø markeret sig globalt med sin satsning på 100 % eldrevne færger, og har vist en vej til emissionsfri drift på regionale færgeruter. Samtidig er det let at få sin elbil ladet ved een af øens mange ladestandere. Men der er fortsat udfordringer med ikke mindst den tunge trafik.

Mål for transportområdet

Ærøs kommunalbestyrelse vedtog d. 12. oktober 2022 følgende mål for transportområdet:

2025

• I 2025 er 50% af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.
• I 2025 udbydes busdriften med krav om fossilfri drift.
• I 2025 udbydes Birkholmsposten med krav om fossilfri drift.

2025

• I 2025 er 50% af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.
• I 2025 udbydes busdriften med krav om fossilfri drift.
• I 2025 udbydes Birkholmsposten med krav om fossilfri drift.

2030

• I 2030 er 75% af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.
• I 2030 er kommunens bilflåde fossilfri.
• I perioden frem til 2030 understøtter kommunen løbende tiltag for at klimaoptimere kommunale medarbejderes transport til arbejdspladsen.

2030

• I 2030 er 75% af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.
• I 2030 er kommunens bilflåde fossilfri.
• I perioden frem til 2030 understøtter kommunen løbende tiltag for at klimaoptimere kommunale medarbejderes transport til arbejdspladsen.

2035

• I 2035 er 100% af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.

2035

• I 2035 er 100% af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.

2040

• I perioden frem til 2040 understøtter kommunen løbende tiltag for at opfordre til fossilfri privatbilisme.
• I 2040 er den tunge transport i Ærø Kommune fossilfri (tung transport regnes som færger, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, lastbiler og varevogne).

2040

• I perioden frem til 2040 understøtter kommunen løbende tiltag for at opfordre til fossilfri privatbilisme.
• I 2040 er den tunge transport i Ærø Kommune fossilfri (tung transport regnes som færger, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, lastbiler og varevogne).

Status for transportområdet

Transportområdet er Ærøs næststørste CO2e-udleder, og for at nå målet om klimaneutralitet kræves forandringer på området. 39% af CO2e-udledningen kommer fra transporten til lands og til vands. Kommunen har direkte handlemuligheder i forhold til halvdelen af disse udledning. Det skyldes, at udledningen blandt andet stammer fra kommunale færger og biler, samt rute- og skolebusser.

Mål for transportområdet

Det overordnede mål for transportområdet er CO2e-neutralitet i 2040.
For at sikre, at klimamålet bliver opfyldt, knytter der sig en række delmål til transportområdet. Den største kilde til CO2e-udledning er fortsat øens færger, som alene står for 58% af transportsektorens samlede CO2e-udledning i 2020. Kommunen er dog allerede nået langt med omstillingen af færgerne.

Marie-Sophie Ahlefeldt
Klimakoordinator
+45 63525038
mah@aeroekommune.dk

Webtilgængelighedserklæring