Skip til hoved indholdet
    Hjem Landbrug og Arealer

Landbrug og Arealer

Landbruget er den største bidragsyder til Ærøs drivhusgasudledning. Det er dog samtidig den sektor, som kommunen kan påvirke mindst. Det er samtidig en sektor, som er tæt knyttet til vores forbrug af madvarer. Der er dog visse tiltag, som den enkelte landmand kan gøre for at nedbringe CO2e-udledningen.

Mål for landbrugsområdet

Ærøs kommunalbestyrelse vedtog d. 12. oktober 2022 følgende mål for landbrugsområdet:

2025

• I 2025 er der foretaget en undersøgelse af muligheden for at etablere et sektorkoblet pyrolyseanlæg på Ærø.
• I 2025 er der foretaget en undersøgelse af muligheden for at plante ålegræs langs Ærøs kyster.

2025

• I 2025 er der foretaget en undersøgelse af muligheden for at etablere et sektorkoblet pyrolyseanlæg på Ærø.
• I 2025 er der foretaget en undersøgelse af muligheden for at plante ålegræs langs Ærøs kyster.

2030

• I 2030 er der plantet mindst 30 hektar ny skov, ift. 2020, på Ærø.

2030

• I 2030 er der plantet mindst 30 hektar ny skov, ift. 2020, på Ærø.

2050

• I 2050 er der plantet mindst 50 hektar ny skov, ift. 2020, på Ærø.

2050

• I 2050 er der plantet mindst 50 hektar ny skov, ift. 2020, på Ærø.

Status for landbrugsområdet

Landbruget er den største bidragsyder til CO2e-opgørelsen på Ærø. Landbruget står i dag for næsten 50% af den samlede udledning. Det er dog samtidig den sektor, som kommunen kan påvirke mindst. Ligeledes er det et område, der er underlagt rammebetingelser, der vanskeliggør hurtig omstilling, herunder støtteordninger og nogle muligheder for langsigtet finansiering. Der er dog visse tiltag, som den enkelte landmand kan gøre for at nedbringe CO2e-udledningen.

Mål for landbrug og arealanvendelse

Det er politisk besluttet, at målet for reduktion af udledningen fra landbrugets arealanvendelse skal følge Folketingets målsætninger og retningslinjer. Aftaleparterne, i Landbrugsaftalen 2021, er enige om at fastsætte et bindende reduktionsmål for landog skovbrugssektorens drivhusgasudledninger på 55-65% i 2030 i forhold til udledningen i 1990. Med en udledning fra landbruget på 24.209 tons i 2020, vil det betyde, at Ærø skal reducere mellem 13.315 tons og 15.736 tons af den nuværende CO2e-udledning på landbrugsområdet inden 2030.

Marie-Sophie Ahlefeldt
Klimakoordinator
+45 63525038
mah@aeroekommune.dk

Webtilgængelighedserklæring