Skip til hoved indholdet
  Hjem E-ferry Ellen E-ferry Ellen - Fakta og skitser Grundfakta

Grundfakta

Projektstart: Juni 2015

Projektets varighed: 60 måneder

Partnere: 9

Grundfakta

En ny Ellen vil koste omkring 98,5 millioner kroner.

Men der blev brugt mange ressourcer på at undersøge markedet, udvikle teknologien, samt på andre aspekter af at bygge en helt ny færgetype, derfor kostede den første Ellen væsentligt mere end en ny Ellen ville koste i dag.

Her er de budgetterede omkostninger for hele udviklings- og markedsmodningsprojektet inklusive landanlæg, ladestation og den første Ellen:

 • EU Horizon 2020: 113 mio. kr.
 • Ærø Kommune: 109 mio. kr.
 • Den schweiziske stat: 6 mio. kr.
 • Totale omkostninger: 228 mio. kr.
 • Fordeling af budgetterede omkostninger (cirka):
Forskning, udvikling, formidling og administration El-færge nybygning inklusive batteripakke (udgør cirka ¼) Autofortøjning + ombygning i tre havne og ladestation i Søby*
43 mio. kr. 124 mio. kr. 61 mio. kr.

* De fleste landudgifter er ikke el-færgespecifikke, men stammer fra ombygning til større færge og nye automatfortøjninger. Forsinkelsesudgifter gik både til Søby Værft og ekstrasejlads med M/F Skjoldnæs.

Længde: 59,50 meter

Bredde: 12,80 meter

Dybgang: 2,50 meter

Dødvægt*: 192 tons ved 2,50 meters dybgang og lige trim

Letvægt: 747 ton

*inkluderer foruden lasteevne, indhold i tanke, stores og proviant, svarende til cirka 13 tons

 • Antal personbiler: 31
  eller
 • Antal lastvogne (18,50 meter): 4 (+8 personbiler)

 

 • Banelængde: 100 meter
 • Frihøjde: 5,25 meter
 • Antal passagerer:
  • Sommer: 196 pax (ved 4 mands besætning)
  • Vinter: 147 pax (ved 3 mands besætning)
  • I passagersalon: 150 pax
  • På soldæk: 50 pax

 • Installeret effekt: 2 x 750 kW
 • Batterikapacitet: 4,3 MWh
   
 • Fart ved 2,40 meters dybgang:

 

Uden søtillæg*

Med 10 % søtillæg

750 kW 

13,0 kn 

12,8 kn 

1000 kW 

13,9 kn 

13,6 kn 

1500 kW 

15,3 kn 

15,0 kn 


* Uden søtillæg betyder at man regner med optimal fart under optimale omstændigheder. Søtillæg vil sige, at man påregner forskellige forhold, som kan gøre, at man ikke har optimale omstændigheder, og derfor ikke opnår den optimale fart. Det kan for eksempel være vejrforhold (vind, strøm etc.), lav vandstand eller tilgroet skrog eller propel. Ofte påregner man et søtillæg på cirka 10 %. 

 • Kapacitet til at sejle længere distancer end det har været muligt for fuldt batteridrevne færger indtil nu. Hvor den norske el-færge, 'Ampere', på ruten Lavik-Oppedal har besiddet rekorden på 3 sømil, vil el-færgen, E-ferry, sejle op til 2x10,7 sømil på én opladning. Det vil sige der kommer til at være 7 gange længere mellem opladningerne. 
   
 • Rekord stor spidseffekt ved ladning på 4,4 MW, hvilket er mere end 4 gange spidseffekten på 1 MW på el-færgen, 'Ampere', der sejler i Norge på ruten Lavik-Oppedal, som hidtil har haft den største spidseffekt. Dette gør korte ophold (påregnet cirka 20-30 minutter) i havn muligt.
   
 • Også på energiindholdet i batteripakken, vil el-færgen, E-ferry, have en af verdens største pakker med et indhold på 4,3 MWh. 
   
 • Fart op til 14 knob. 
   
 • Begrænset behov for løbende vedligehold af fremdrivningsenhed (elmotorer mv.) set i forhold til konventionel dieseldrift.  
   
 • Reduceret støj og vibration, selv ved høje hastigheder. 
   
 • Certificeret under Rederiernes standard for tilgængelighed. Gående passagerer og passagerer i kørestol kommer ombord på færgen via rampen/vogndækket, men på et dertil anlagt 'fortov', som er kørestolsvenligt (tilpas bredde, ingen bump etc.). Der findes også handicap-toiletter, med adgang for kørestolsbrugere, ligesom møbleringen i salonen indrettes så der er plads til kørestolsbrugere.

Marie-Sophie Ahlefeldt
Klimakoordinator
+45 63525038
mah@aeroekommune.dk